457 הורדות 225 השמעות
מילים: לא ידועביצוע: ילדי גן נופר סולנית: תמהמועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: גן נופרכל הזכויות שמורות ל: גן נופר
על הפיוט: 
אחד הפיוטים הקדומים ביותר הידועים לנו המצוי בסדר התפילה של כל עדות ישראל.