165 הורדות 164 השמעות
מילים: ר אברהם ב"ר יעקוב בן טואהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: ארה"ב 2012 כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי