3808 השמעות
מילים: שיר ידידותביצוע: דוד ויצמן.מסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הדיסק של דוד ויצמן - לאל מרום
על הפיוט: 
מחרוזת ידך תנחני - תשבי צורי לבבי