279 הורדות 92 השמעות
מסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: כ"א שבט תשע"ד, חולוןכל הזכויות שמורות ל: ניסים מטרי,
אל מילות הפיוט: