262 הורדות 128 השמעות
ביצוע: חכם ניסים מטרימסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, פוריםמקום ותאריך ההקלטה: כ"א שבט, תשע"ד, חולון