561 הורדות 297 השמעות
מילים: בראשיתביצוע: חכם ניסים מטרימסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: כ"א שבט, תשע"ד, חולון
על הפיוט: 
פסוקים אלו בפרשת חיי שרה נוהגים להקריא אותם לחתן בשבת החתן לאחר שהוא עולה לתורה פסוקים אלו מחברים את החתן למורשת היהודית שהוא ממשיך ואף יש בהם ברכה לחתן.