281 הורדות 155 השמעות
ביצוע: חכם ניסים מטרימסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, סוכות, שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: כ"א שבט, תשע"ד, חולון