510 הורדות 296 השמעות
ביצוע: חכם ניסים מטרימסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסחמקום ותאריך ההקלטה: כ"א שבט, תשע"ד, חולון