84 הורדות 300 השמעות
ביצוע: חכם ניסים מטרימסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: כ"א שבט, תשע"ד, חולון
על הפיוט: 
המנהג בשבתות ובימים טובים לומר את מזמור ק"נ בתהילים, המסיים את פסוקי דזמרה בניגון. מזמור קמ"ט נעשה כעין פתיחה לניגון זה.