350 הורדות 145 השמעות
מילים: ר' חיים שאול עבוד ז"ללחן: אימתא זמאןביצוע: מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"למסורת: בבל (עירק)מועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: בבית הרבכל הזכויות שמורות ל: פורטל חזנות ופיוט
הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
פיוט זה במקאם כורד