95 הורדות 80 השמעות
מילים: חיים פרחילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
השיר נכתב כתפילה לשחרורו של גלעד שליט ולכל שבויינו אני תקווה שהתפילה המושרת הזו אכן תעזור ותביא את השבויים לחיק משפחותיהם אכי"ר