122 הורדות 207 השמעות
מילים: רבי יצחק לוריאלחן: חיים פרחיביצוע: חמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי