206 הורדות 146 השמעות
מילים: לא ידוע, תוספות חיים פרחילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: חתונהמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
בנימה אישית: 
הוספתי לטקסט המקורי שורה, והבית האחרון, "ברוכים אתם קהל אמוני"