141 הורדות 152 השמעות
מילים: רבי יהודה הלוילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, חתונהמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי