177 הורדות 116 השמעות
מילים: מתוך מסכת תעניתלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ט"ו בשבטמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה 2014כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: