104 הורדות 84 השמעות
מילים: חנה סנשלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ט' באב (קינות)מקום ותאריך ההקלטה: פלורידה 2013כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי