126 הורדות 58 השמעות
מילים: ר' יוסף חיים (בן איש חי)לחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ט"ו בשבטמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה 2012כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי