109 הורדות 54 השמעות
מילים: מתוך הסידורלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה 2013כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
בנימה אישית: 
הלחן ל"ביה אנא רחיץ": מסורתי