389 הורדות 83 השמעות
מילים: מתוך הסידורלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה 2013כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי