155 הורדות 84 השמעות
מילים: מתוך הסידורלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, חנוכה, פוריםמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה 2013