378 הורדות 184 השמעות
מילים: מסורתילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: פוריםמקום ותאריך ההקלטה: בוסטון ארה"ב 1990כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי