112 הורדות 58 השמעות
מילים: סידור תשעה באבביצוע: יוסי אגאמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: ט' באב (קינות)
על הפיוט: 
מתוך הקינות בכרב תשעה באב
בנימה אישית: 
לפי נוסח מצרים בביהכ"ס רשב"י ע"ש יחזקאל אגא בעכו