812 הורדות 1082 השמעות
מילים: מן התפלהלחן: בני מנשהביצוע: נערי בני מנשה בצ'וּרָצָ'נדפּוּרמועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: מוצאי שבת פי חיי שרה תשס"טכל הזכויות שמורות ל: אין זכיות
בנימה אישית: 
משלחת של כעשרים איש יצאה להודו לבני מנשה במרחשוון תשס"ט והתחברה לקהלות אחדות וגם לאנשים בודדים החיים במעבה היער, ושמעולם לא פגשו יהודי. קהלת בני מנשה מצטיינת בשירה (כמעט בלי כלי נגינה) וראוי שנחל לצף את שירתם היפה יחד עם צירוף קהלתם לעם ישראל. כל ההקלטות נעשו כלאחר-יד, חוץ משירים אחדים שבקשנו לשיר שוב אחרי ששמענו אותם בשבת.