2357 הורדות 1292 השמעות
לחן: סיכאביצוע: שמעון מאיר סיבונימסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: מתוך הופעהכל הזכויות שמורות ל: שמעון מאיר סיבוני