56 הורדות 22 השמעות
ביצוע: ראובן בן ציון בטאט אמיר ז"ל מסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
על הפיוט: 
ראובן בן ציון בטאט-אמיר ז"ל מתוך בית הכנסת היכל יעקב בימים נוראים
בנימה אישית: 
אבי היקר ראובן בן ציון בטאט-אמיר , הקלטה נדירה מלפני כ30 שנים מבית הכנסת היכל יעקב