47 הורדות 21 השמעות
ביצוע: ראובן בן ציון בטאט אמיר ז"ל מסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)
על הפיוט: 
הקלטה נדירה מבית הכנסת היכל יעקב של אבי ראובן בן ציון בטאט אמיר
בנימה אישית: 
מבית הכנסת היכל יעקב תשמעו את אבי בקולו החנון בימים נוראים