48 הורדות 19 השמעות
ביצוע: ראובן בן ציון בטאט אמיר ז"למסורת: ספרד ירושלים (חלב)מועד שירת הפיוט: לכל עת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: הקלטה נדירה מלפני 30 שנה מבית הכנסת היכל יעקב, קרית משה , שאבי הקים כל הזכויות שמורות ל: ראובן בטאט בן ציון אמיר
על הפיוט: 
קמתי באשמורת הבוקר , ימים נוראי
בנימה אישית: 
הקלטה נדירה עם הקמת בית הכנסת היכל יעקב בקרית משה ירושלים אשמח לתגובות מפי אנשים שהכירו את אבי היקר תודה