82 הורדות 28 השמעות
מילים: לא ידועלחן: לא ידועביצוע: אלכס מגןמסורת: איטליהמועד שירת הפיוט: סוכות, שמחת תורהכל הזכויות שמורות ל: אלכס מגן
על הפיוט: 
בנוסח קהילת פירנצה.