104 הורדות 41 השמעות
ביצוע: משה שלומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסחמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב ח' שבט תשע"ו