119 הורדות 31 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח