125 הורדות 37 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, חנוכה