129 הורדות 32 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח