76 הורדות 35 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח