133 הורדות 71 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח