190 הורדות 115 השמעות
מועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, פסח