82 הורדות 32 השמעות
מילים: משה חלואהלחן: יהודה קדריביצוע: שירה: יהודה קדרי עיבוד ונגינה בפסנתר: עמית בן עטרמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, ט"ו בשבטמקום ותאריך ההקלטה: ירושלים, באולפנו של עמית בן עטר, שבט תשע"וכל הזכויות שמורות ל: ליהודה קדרי
על הפיוט: 
הפיוט נכתב על ידי הפייטן משה חלואה, ילד מקאנס שבמרוקו. נרצח בדרכו לביתו בשנת 1825. הנה המילים של הבתים אותם הלחנתי: יום זה מפינו אל יושבת, אפצחה בו שירים ורננות. גדול הוא לנו יום ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. מפרות הארץ אבחרה, לברך עליהם במורא, להצילם האל מצרה ומכל מיני פורענות, יום זה מפינו...שבע הוד את העולם כולו, מטובך תמלא גבולו, ישבעו ענווים ויאכלו מגדים ופרי מעדנות.
בנימה אישית: 
בימים טרופים אלה, בהם נרצחים בני עמו בידי אויבנו, בחרתי להלחין פיוט לט"ו בשבט שאותו כתב הפייטן משה חלואה, אשר נרצח גם הוא, בדרכו לביתו. פיוטיו לוקטו, התפרסמו ונדפסו בקניגסברג בשנת 1853. יהי זכרו ברוך והלחן נר לנשמתו.