107 הורדות 35 השמעות
ביצוע: חיים אסנפימסורת: תימןמועד שירת הפיוט: שבתכל הזכויות שמורות ל: חיים אסנפי
על הפיוט: 
עשרת הדברות מתוך פרשת יתרו. במנגינה חגיגית מיוחדת לעשרת הדברות לשירת הים וגם ל "ויעל משה" (סיפור מות משה)