31 הורדות 11 השמעות
מילים: (מחבר לא ידוע)ביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.32.56.jpg
בנימה אישית: 
לפיוט "צור משלו" יש כמה וכמה מנגינות במסורת טורקיה. מוגש בזאת עוד אחד מהלחנים הפחות מוכרים.