51 הורדות 16 השמעות
מילים: ר' ישראל נג'ארהביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.28.14.jpg
בנימה אישית: 
גם לפיוט "יודוך רעיוני של ר' ישראל נג'ארה יש כמה לחנים במסורת המשפחה. זה דוקא מהמוכרים בהם.