53 הורדות 15 השמעות
מילים: מחבר לא ידועביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבת, בקשותמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.23.46.jpg
בנימה אישית: 
(חלק ב') "ארץ ורום" הינו אחד מפיוטי שירת הבקשות הקלאסיים. הוא מוכר ומושר בקהילות רבות. אולם אינו מוכר במסורת יהודי טורקיה. הנה הקשיבו.