52 הורדות 20 השמעות
מילים: ר' יהודה הלויביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.27.34.jpg
בנימה אישית: 
פיוט "יונה מצאה" מזוהה כ"אשכנזי". לפיוט זה לחנים רבים מאד, והוא כמעט ולא מוכר (לעניות דעתי) בקהילות הספרדים. הנהו לפניכם.