55 הורדות 18 השמעות
מילים: דונש בן לברטביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.26.56.jpg
בנימה אישית: 
גם פיוט "דרור יקרא" לא מזוהה כספרדי. לפיוט זה לחנים רבים מאד, אשכנזים ומוכר במיוחד לחנו התימני. הוא כמעט ולא מוכר (לעניות דעתי) בקהילות הספרדים. הנהו לפניכם.