81 הורדות 20 השמעות
מילים: האר"י (ר' יצחק לוריא)ביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 19.32.58.jpg
בנימה אישית: 
אזמר בשבחין - מושר בקהילות רבות קודם הקידוש בליל שבת. לחן זה דומה מאד ללחנים אחרים המוכרים לרבים.