58 הורדות 14 השמעות
מילים: (מחבר לא ידוע)ביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשרמסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: תל אביב, 2/7/13כל הזכויות שמורות ל: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר, יוסי ברונפמן
2013-07-02 18.29.48.jpg
בנימה אישית: 
אפילו עת המילים המלאות של פיוט זה - אין בידי. ומה שיש, הינו לא מנוקד ובלתי ניתן להבנה ללא ניקוד... כנראה שזהו שיר משירי המפטירין. אינו קשור לאירוע בר המצווה. אולם, כשיש חתן בר מצווה בבית הכנסת, אזי לפני עלייתו לתורה נהגנו לשיר לכבוד שתי שורות מן הפיוט.