73 הורדות 23 השמעות
מילים: מתוך ההגדהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: פסחמקום ותאריך ההקלטה: בוסטון ארה"ב 1986כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
קובץ וידאו לפיוט: 
בנימה אישית: 
השיר מוקלט בתקליטור "שירי ההגדה" חיים פרחי