51 הורדות 16 השמעות
מילים: מהמקורותלחן: כמנהג היהודים הקראיםביצוע: הרב משה בן יוסףמסורת: מצריםמועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: הרב משה בן יוסף