41 הורדות 19 השמעות
מילים: גבריאל הגיאלחן: גבריאל הגיאביצוע: גבריאל הגיאמועד שירת הפיוט: לכל עתכל הזכויות שמורות ל: גבריאל הגיא
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
פיוט על הכניסה לפרד"ס דרך משל.