7 הורדות 16 השמעות
מילים: גבריאל הגיאלחן: גבריאל הגיאביצוע: גבריאל הגיאמועד שירת הפיוט: ט"ו בשבטכל הזכויות שמורות ל: גבריאל הגיא
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
פיוט לסדר ליל ט"ו בשבט שחיברתיו בגלל שכמעט ואין פיוטים לאירוע הזה. ההקלטה מאוד פשוטה בלי שום כלי שיר והידורים.