114 הורדות 29 השמעות
ביצוע: שלומי שלומאימסורת: מרוקומועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת
על הפיוט: 
קריאת התורה פרשת נשא - ראשון בנוסח מרוקאי