32 הורדות 6 השמעות
מילים: משה פלאם על פי התורה, חז"ל ונוסח הברכות, וכן בעל הפיוט לשבת ברוך ה' יום יום. לחן: משה פלאםביצוע: משה פלאם בעיבוד יעקב גורנשטייןמסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: אולפני דניאל אלוני - ישעי, סביבות תשס"חכל הזכויות שמורות ל: משה פלאם
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
על פי בדיחה ששמעתי מצבי ארנסט - המורה לאלקטרוניקה בימין אורד וניצול המחנות והשואה. ציוונו לברך את עמו ישראל באהבה? - היכן? כה תברכו את בני ישראל Amore להם.
בנימה אישית: 
ובהשפעת מנגינה מפורסמת של זהר ארגוב - אמור אמור https://www.youtube.com/watch?v=v-vmFkvFfgU